אביב סוסן - מתכנת Confluence - אינביניר תוכנה

אביב סוסן - מתכנת Confluence

Shipping calculated at checkout.

מתכנת Confluenceמומחה ב:JavaScript, CSS, jQuery, React, Git, HTML5, GitHub, CoffeeScript, Backbone.js, JSX, Bootstrap, Less, Sass, CSS3, Express.js, + 8 more...