אביה לוי - מהנדס תוכנה 3D Modeling - אינביניר תוכנה

אבי שטילמן - פיתוח אפליקציות ענן

Shipping calculated at checkout.

דבאופס (DevOps) מומחה פיתוח אפליקציות ענן (Cloud)

- גיבוי ענן
- אינטגרציה בענן
- מיגרציה בענן
- תכנון תשתיות ענן
- פיתוח בענן

 

Node.js, PHP, Python, Java, Flutter, React Native, Kotlin, Kubernetes, Docker, Gitlab CI/CD, Git, Xcode, iOS, Objective-C, C++, OpenGL, Swift, OpenGL ES, C, GLSL, Linux, Blender, Scrum, Qt, Machine Learning