אביטל גלילי - AWS Kinesis מתכנת - אינביניר תוכנה

אביטל גלילי - Amazon Lex AI מתכנת

Shipping calculated at checkout.

Lex מתכנת מומחה ב: Lex AI, Python, React, Node, AWS Route 53, AWS CodePipeline, Python, C, Git, Ubuntu, Docker, Logstash, Amazon Web Services (AWS), AWS S3, Elasticsearch, AWS CloudWatch, AWS IAM, Kubernetes, AWS CloudFormation