אדרת אזולאי - A/B Testing מתכנת - אינביניר תוכנה

אדר אזולאי - מתכנת RFIC

Shipping calculated at checkout.

מתכנת RFIC רב תחומי

Radio frequency integrated circuit (RFIC), Verilog, FPGA, RTOS, Data Visualization, Data Analytics, Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision, Python, GitHub, SQL, NumPy, Pandas, Data Science, PostgreSQL, MySQL, Jupyter, Git