אדר נקר - מתכנת Consul - אינביניר תוכנה

אדר נקר - מתכנת FOTA (Firmware Over The Air)

Shipping calculated at checkout.

מתכנת FOTA (Firmware Over The Air)

 

FOTA, RTOS, Python, C++, Java, System Administration, LXC, Slackware, Linux, Debian, Perl, Bash, Unix, C, C++, Apache, SQL, Git, Assembly, Ubuntu