אופרי נדב - מתכנת Aurelia - אינביניר תוכנה

אופרי נדב - מתכנת Aurelia

Shipping calculated at checkout.

מתכנת Aurelia פוולסטאק

Aurelia, React, Framework 7, Webix, C#, .NET, ASP.NET, Azure, ASP.NET MVC, ASP.NET Core, ASP.NET Web API, Aurelia, JavaScript, T-SQL, SQL, Microsoft Visual Studio, MySQL, jQuery UI, jQuery