אילאי דפנה - מתכנת Google Glass - אינביניר תוכנה

אילאי דפנה - מתכנת Google Glass

Shipping calculated at checkout.

מתכנת Google Glassמומחה ב:Software Engineering, Back-End Developer, Agile Software Development, Scrum, Java, PostgreSQL, iOS, Android, Cocoa Touch, Android SDK, Swift, Xcode, C#, Android Studio, CocoaPods, + 12 more...