אליה יקותיאל - מתכנת Crashlytics - אינביניר תוכנה

אליה יקותיאל - מתכנת Crashlytics

Shipping calculated at checkout.

מתכנת Crashlyticsמומחה ב:User Experience (UX), User Interface (UI), API Design, iOS Simulator, iOS, Xcode, Swift, Objective-C, Git, GitHub, CocoaPods, Agile Software Development, Jira, SwiftLint, Freelance Developer, + 11 more...