אניה קורנפלד - מתכנת Crystal Reports - אינביניר תוכנה

אניה קורנפלד - מתכנת Crystal Reports

Shipping calculated at checkout.

מתכנת Crystal Reportsמומחה ב:SOAP, Microsoft SQL Server, Windows, .NET, ASP.NET Web Forms, ASP.NET, ADO.NET, C#, T-SQL, XML, SQL Server Reporting Services (SSRS), SQL Server Management Studio, ASP.NET MVC 3, LINQ, ASP.NET MVC, + 11 more...