בארי פקדו - מעצב תוכנה - אינביניר תוכנה

בארי פקדו - מעצב תוכנה

Shipping calculated at checkout.

מעצב תוכנהמומחה ב:Full-stack, Back-end Development, Express.js, Node.js, Android, JavaScript, Python, Java, iOS, React Native, React, React Redux, Front-end, Back-end, Webhook, + 10 more...