הגר ושדי - מתכנת Dagger - אינביניר תוכנה

הגר ושדי - מתכנת Dagger

Shipping calculated at checkout.

מתכנת Daggerמומחה ב:Android, Realm, Butterknife, Google Maps SDK, Firebase, GraphQL, Java, Agile Software Development, Scrum, SQL, JUnit, Kotlin, ExoPlayer, Stripe API, Facebook API, + 10 more...