לבונה טאובר - מתכנת CSS - אינביניר תוכנה

לבונה טאובר - מתכנת CSS

Shipping calculated at checkout.

מתכנת CSSמומחה ב:Algorithms, REST API, Java, Node.js, Git, MySQL, JavaScript, CSS, Vue.js, Ubuntu, Bootstrap, Sails.js, REST APIs, MongoDB, NoSQL, + 9 more...