לי ורשבסקי - מתכנת CSS3 - אינביניר תוכנה

לי ורשבסקי - מתכנת CSS3

Shipping calculated at checkout.

מתכנת CSS3מומחה ב:Salesforce Lightning, CSS3, Apex, Salesforce Object Search Language (SOSL), Visualforce, Salesforce SOQL/SOSL, Salesforce, Git, JavaScript, HTML5, Java 7, jQuery, Agile Software Development, MySQL, PostgreSQL, + 12 more...