- Jasmine Developer

מוריאל בר טל - מתכנת Jasmine

Shipping calculated at checkout.

מתכנת Jasmineמומחה ב:MySQL, PHP, SQL, Debian Linux, Git, Symfony 2, Silex, Linux, Bash, JavaScript, Symfony, DevOps, Redis, NoSQL, Node.js,