סוזנה פינסקי - מתכנת Front-End - אינביניר תוכנה

סוזנה פינסקי - מתכנת Front-End

Shipping calculated at checkout.

מתכנת Front-Endמומחה ב:JavaScript, Web, D3.js, Three.js, CSS, React, PostgreSQL, GLSL, WebGL, Node.js, Redux, Express.js, Data Visualization, Front-end, Electron, + 9 more...