פסיה בונן - מתכנת Delphi - אינביניר תוכנה

פסיה בונן - מתכנת Delphi

Shipping calculated at checkout.

מתכנת Delphiמומחה ב:PHP, MySQL, JavaScript, Laravel, jQuery, Google Maps API, CodeIgniter, Delphi, AWS, GitLab, Facebook API, D3.js, Spring Boot, Git, Java, + 9 more...