- Amazon Redshift Developers

רוויה דרור - Amazon Redshift מתכנת

Shipping calculated at checkout.

Amazon Redshift מתכנתמומחה ב:Scala, Akka, Git, GitHub, Agile Software Development, Java, Spring, Linux, MySQL, Python, SQL, MongoDB, NoSQL, PostgreSQL, AWS Lambda