רוז ירדני - מומחה סייבר - אינביניר תוכנה

רוז ירדני - מומחה סייבר

Shipping calculated at checkout.

מומחה סייברמומחה ב:Information Security, DevOps, Jenkins, Java, Node.js, Express.js, JavaScript, MySQL, Scala, Elasticsearch, Spring Boot, TensorFlow, ETL, MongoDB, Keras, + 10 more...