ריף מרגליות - מתכנת D3.js - אינביניר תוכנה

ריף מרגליות - מתכנת D3.js

Shipping calculated at checkout.

מתכנת D3.jsמומחה ב:JavaScript, MySQL, Agile Software Development, Node.js, Redux, Git, AngularJS, D3.js, Ansible, PostgreSQL, React, PHP, Java, Python, Scala, + 10 more...